In een eerder blog is al aandacht geschonken over de oorsprong van Hollandse Kaas en de positie hiervan in de wereld. Wij van Kaasuitkollum.nl zijn, zoals de naam al zegt, gevestigd in Kollum en ook deze Friese plaats heeft een rijke geschiedenis wat betreft kaas. In deze blog is meer te lezen over de geschiedenis van Kollum en de relatie tussen kaas en Kollum. 

Het ontstaan en de ligging

Kollum is een dorp en ligt in de gemeente Kollumerland in de provincie Friesland. Het dorp is ontstaan in de Middeleeuwen, op de rand van een zandplateau. In die tijd had Kollum een directe verbinding met de zee die te bereiken was via de Dwarsried. Door de natuurlijke ligging van Kollum was het uitermate geschikt voor de handel. In die tijd was de uitvoer van boter, graan en kaas erg belangrijk voor het dorp. Tussen de 11e en 13e eeuw werd het gebied rondom Kollum echter ingedijkt waardoor het niet meer in directe verbinding met de zee stond. Het dorp kreeg hierdoor wel meer een centrumfunctie. Kollum kreeg een rechthuis, waardoor het werd bestempeld als hoofddorp van de gemeente.

Kaashandel

In de 16e eeuw werd Kollum een echt handelscentrum. Deze functie werd versterkt nadat er een waaggebouw werd gebouwd. In die tijd is zelfs de Dokkumer kaashandel verplaatst naar Kollum. In de eeuwen die daarop volgden is de (kaas) handel alleen maar verder gegroeid. Een belangrijke factor hierin was de scheepsvaart die steeds belangrijker werd. De stad Dokkum heeft toen geïnvesteerd in een trekvaart waardoor de verbinding met het zuiden verbeterd werd.

Kaas uit Kollum

De kaashandel die in het verleden zo belangrijk was, zetten wij bij Kaasuitkollum.nl voort. Zo kunt u op onze website de kaas bestellen waarmee we zijn begonnen. Het is ons eigen merk kaas en heet  Kaas Út Kollum. De combinatie van hoog en zwaar zuivel en het stukje minder zout in de kaas, zorgt ervoor dat de kaas altijd goed snijdbaar is en perfect op smaak blijft.